Miilux Poland Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu „ Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego na hali produkcyjnej „A”, zapewniającego odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy”. Celem projektu jest uzyskanie na stanowiskach pracy oświetlenia podstawowego, zgodnego z wymaganiami PN. Przedsięwzięcie polega na modernizacji instalacji oświetlenia podstawowego hali produkcyjnej „A”, tj. montażu nowych opraw LED wraz z dostosowaniem tras kablowych do nowego rozpieszczenia opraw.