Miilux
výrobce otěruvzdorné, bórové a pancéřové oceli

spolehlivých materiálů používaných v těžkém průmyslu.

Tyto oceli významně snižují opotřebení částí strojů a zařízení, která pracují v krajně obtížných podmínkách, což se promítá do nižších nákladů na jejich údržbu a delší provoz.

MAXIMÁLNÍ KVALITA PRODUKTŮ

Naše výrobky

Z široké nabídky produktů nabízených společností Miilux můžeme vyzdvihnout následujíc výrobky

Otěruvzdorná ocel

Pro použití všude tam, kde očekáváme výrazné snížení opotřebení částí strojů a zařízení pracujících v extrémně obtížných a vysoce abrazivních podmínkách.

Bórová ocel

Je určena pro tepelné zpracování. Lze z ní vyrobit extrémně složité tvary, než se po procesu kalení zvýší její tvrdost a stupeň pevnosti.

Pancéřová ocel

Používá se pro náročné aplikace balistické ochrany. Pro výrobu ochranných prvků, speciálních vozidel, v průmyslu obranných pomůcek a vybavení.

Navařovaná ocel

Je určena pro materiálů a zařízení používaných ve velmi náročných podmínkách. Je vysoce odolná vůči otěru a má mnohostranné uplatnění. Spolehlivá v energetickém, stavebním a výrobním průmyslu.

Součásti strojů a náhradní díly

Vysoce kvalitní výrobky Miilux vyrobené na základě technologie “Hard from Edge to Edge”. Jsou vyrobeny s pozoruhodnou a se zachováním parametrů otěruvzdornosti na povrchu a v průřezu.

Lžíce

Plně chráněné lžíce rýpadel a nakladačů vyrobené z plechových otěruvzdorných dílů Miilux. Jejich hlavní vlastnosti jsou optimální geometrie, nízká vlastní hmotnost a vysoce kvalitní ocel Miilux. Ochranné prvky používané na místech nejvíce vystavených poškození dodatečně prodlužují jejich životnost.

MIILUX – VÝROBCE OCELI

Několik informací
o naší společnosti

Jsme polská společnost, která byla založena s pomocí kapitálu a zkušeností finské skupiny Miilukangas. Pokračujeme v naší činnosti na globálním trhu průmyslových strojů a zařízení zahájenou
v roce 1967 ve Finsku. Náš výrobní závod se nachází
v Tarnowskie Góry (Slezské vojvodství).
gorąca stal
produkcja stali

MIILUX - SLUŽBY

Strojový park

Náš rozsáhlý strojový park umožňuje zpracování materiálu zakoupeného od nás nebo materiálu našich zákazníků. V naší výrobní a skladové hale o rozloze 6.500 m2, vlastníme technologickou linku na kalení plechů a další vybavení všeho druhu nezbytné pro další prefabrikaci a zpracování ocelových dílů.

Proč
Miilux?

Technologie Hard from Edge to Edge

Miilux využívá vlastní technologii “Hard from Edge to Edge”, která spočívá v celkovém odstranění zóny tepelných změn v materiálu, což výrazně prodlužuje životnost celého zařízení. Tohoto efektu je dosaženo úplným zpracováním výrobků před kalením. Vyrobené prvky si zachovávají své jmenovité parametry, zejména tvrdost, v celém průřezu a na celém povrchu – od hrany ke hraně.

Připravenost k práci v náročných podmínkách

Ideální odolnost proti oděru s vysokými mechanickými parametry na celém povrchu a v celém průřezu.

Spolehlivost

Jmenovité parametry tvrdosti zůstávají stejné po dlouhou dobu. Během celé doby životnosti vašich produktů využíváte výhody naší technologie. Tvrdé hrany a povrch ovlivňují pevnost a otěruvzdornost plechů a jsou tím pádem spolehlivé a práce je efektivní a bezpečná.

Certifikovaná trvanlivost

Otěruvzdorné plechy Miilux jsou dodávány s přejímacím listem 3.1, v souladu s požadavky normy EN 10204.

Potvrzená jakost

Měření tvrdosti provádíme vždy na vlastním měřicím zařízení, které je legalizováno na základě světových standardů.

Tradice a zkušenosti

Společnost založena s pomocí kapitálu a zkušeností finské skupiny Miilukangas. Díky tomu, že zaměstnáváme personál s nejlepší kvalifikací a používáme nejnovější technologie a výrobní stroje, máme postavení jednoho z největších výrobců otěruvzdorné oceli v Evropě a na světě.

Vlastníme řadu certifikátů které potvrzují naši
profesionalitu a technickou kvalifikaci

stal blachy
Otěruvzdornou ocel Miilux využíváme všude tam, kde záleží na spolehlivosti a trvanlivosti!
Díky dlouholetým zkušenostem a používaným technologiím se naše výrobky vyznačují maximální kvalitou.

Důvěřujte profesionálům!
Důvěřujte Miiluxu

Máte dotazy?
Napište nám! biuro@miilux.pl