Miilux
HARD FROM EDGE TO EDGE

Inovativní technologie, která umožňuje úplné odstranění zóny tepelného vlivu

HARD FROM EDGE TO EDGE

Několik informací

V komunitě Miilux je problematika Hard from Edge to Edge mnohem více než jen technologie našeho materiálu. Je to jakýsi motivátor k jednání a náš přístup ke každé otázce – v oblasti kvality neuznáváme kompromisy. Díly, které vyrábíme, musí mít bezkonkurenční odolnost a spolehlivost.
Abychom vyšli vstříc požadavkům, které jsou na nás kladeny, nabízíme našim zákazníkům díly vyráběné z nejkvalitnějších materiálů Miilux® s využitím technologie Hard from Edge to Edge. Naše technologie umožňuje zcela odstranit TOZ. Hard from Edge to Edge znamená mít tvrdost materiálu v celém průřezu a na celém povrchu.
TOZ je všude tam, kde vnášíme tepelnou energii do zpracovávaného materiálu (termické dělení, srážení hran, svařování). Zahřátím otěruvzdorného materiálu nad teplotu 200⁰C se zahajuje proces ztráty jeho fyzikálních vlastností. Dochází k prudkému poklesu pevnosti resp. tvrdosti a tedy i odolnosti vůči otěru. Všechny díly vyrobené naším servisním střediskem jsou opracovány do finální podoby před závěrečnou fází výroby – kalením! Díky tomu můžeme zaručit, že doba životnosti našich výrobků vyrobených technologií Hard from Edge to Edge bude ve srovnání s díly vyrobenými pomocí tradičních metod výrazně delší. Naši zákazníci tuto skutečnost uznale oceňují.

Obrázek 1 Tepelně ovlivněná zóna v materiálu

Obrázek znázorňuje díl vyrobený z otěruvzdorné oceli pomocí tradiční technologie. Pro proces řezání a srážení hran bylo využito plazmového a kyslíko-acetylenového hořáku. Červené oblasti jsou místa, kde došlo ke ztrátě vlastností materiálu v důsledku působení vysoké teploty řezání neboli v důsledku tepelně ovlivněné zóny. Šedá oblast je zóna, kde jsou zachovány původní vlastnosti. Oslabené oblasti se opotřebovávají daleko rychleji a proto je nutné dříve vyměnit daný díl za nový.
hard from edge to edge

Obrázek 2 Technologie Hard from Edge to Edge

Díl vyrobený z otěruvzdorné oceli Miilux® technologií Hard from Edge to Edge. Proces kalení je až posledním technologickým krokem výroby dílu! Tj. až po dokončení dělení materiálu na požadovaný konečný tvar (se všemi detaily dle výkresu) s využitím termických metod dělení a mechanického opracování. Tato technologie umožňuje naprosté vyloučení tepelně ovlivněné zóny, která významně ovlivňuje dobu životnosti dílu. Díly a polotovary Miilux® vyrobené technologií Hard from Edge to Edge mají jak deklarovanou nominální „Tvrdost od hrany k hraně“, tak i tvrdost na celém povrchu a v celém průřezu!

Základní výhody plynoucí z Technologie Hard from Edge to Edge:

Hard from Edge to Edge v praxi

Výzvy jsou naší hnací silou. Nebojíme se zkoušek, kterým jsou naše výrobky podrobeny. Jsme si jisti kvalitou našeho materiálu a převahou, kterou nad konkurenčními řešeními buduje naše technologie Hard from Edge to Edge.
Nezávislé testy provedené mnoha našimi zákazníky potvrzují, že nahrazením dosavadních řešení používaných pro břity nakladačů břitem Miilux® v jedinečné technologii Hard from Edge to Edge byla výrazně zvýšena efektivita práce nakládacích strojů a významně se snížila doba prostojů způsobených opravami strojů.
Díly a komponenty z materiálu Miilux® pomocí technologie Hard from Edge to Edge nabízíme ve všech našich jakostech a tloušťkách.
lemiesz miilux

Obrázek 3 Břit Miilux po cca 500 prac. hodinách provozu

lemiesz konkurencja

Obrázek 4 Konkurenční břit po cca 500 prac. hodinách provozu

rezultat hard from edge to edge

Obrázek 5 Výsledek dosažený použitím technologie Hard from Edge to Edge

MÁTE DOTAZY? KONTAKTUJTE NÁS!

+48 32 777 39 32
biuro@miilux.pl