Miilux ®Poland
STAL TRUDNOŚCIERALNA

Stal trudnościeralna znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie oczekujemy znaczącego zmniejszenia zużycia części maszyn i urządzeń pracujących w skrajnie trudnych i wysoko abrazyjnych warunkach.

borowa stal

Miilux

Zastosowanie stali trudnościeralnej

stal wymiar

Znakowanie

Blachy trudnościeralne Miilux posiadają co najmniej następujące oznakowanie:

  • znak producenta
  • znak zamówienia
  • oznaczenie gatunku
  • wymiary
  • numer wytopu oraz numer walcowania
stal pracownik

Atesty i badania

Blachy trudnościeralne Miilux dostarczane są ze świadectwem odbioru 3.1, zgodnie z wymaganiami normy EN 10204. Blachy poddawane są pomiarom twardości w skali Brinella zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 6506-1 na powierzchni oczyszczonej na głębokość 0,5 – 2 mm. Pomiar twardości wykonywany jest na każdą partię lub każdorazowo kiedy zostały zmienione jakiekolwiek parametry technologiczne produkcji.

blacha miilux

Wymiary i warunki dostaw

Blachy Miilux są dostarczane w zakresie grubości od 6 – 100 mm. Maksymalna szerokość blach wynosi 2500 mm, długość 6200 mm. Produkty Miilux mogą być również dostarczane w formie półfabrykatów lub produktów gotowych do dalszego montażu.

Obróbka mechaniczna

Nasze blachy można obrabiać mechanicznie. Proces obróbki wiórowej powinien być realizowany na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC wyposażonych w odpowiednie narzędzia wielopłytkowe, bądź też wykonane z wykorzystaniem technologii węglika spiekanego.

Obróbka plastyczna

Zaleca się formowanie blach Miilux na możliwie największy dopuszczalny technologią promień. Istotną sprawą jest zachowanie
właściwej jakości narzędzi oraz maszyn dostosowanych do wymagań materiału. Ważne jest również zachowanie prawidłowej
kolejności procesów technologicznych. W przypadku zamiaru kształtowania blach o grubości >20 mm prosimy o kontakt
z naszym biurem obsługi klienta.

Obróbka cieplna

Produkty Miilux nie mogą być poddawane dalszej obróbce cieplnej. Stal może być podgrzana bez utraty własności (twardości) do temperatury około 200 °C.

Spawanie i cięcie gazowe

Miilux 400 jest materiałem dobrze spawalnym. Miilux 500 i 600 posiada więcej ograniczeń w zakresie między innymi maksymalnej ilości i koncentracji dostarczonej w procesie spawania energii. Dla blach Miilux 400 nie jest wymagane wstępne podgrzewanie, jeśli suma grubości poszczególnych blach nie przekracza łącznie 40 mm, a dla blach Miilux 500, jeśli nie przekracza 20 mm. Dla blach Miilux 600 wymagane jest wstępne podgrzanie w całym zakresie grubości.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

+48 32 777 39 32
biuro@miilux.pl